Trời lạnh mà trùm mền bú cặc địt nhau thì còn gì bằng