Thanh niên VN some phi cơ hạng nặng, gu siêu mặn của mấy chú tuổi teen