Quất em Sugar baby con gái của crush, Kỹ năng tuyệt đỉnh