ỐcXinh: Ốc sướng quá các anh ơi, nước lồn bắn ra chứ k phải đái nha