Live địt con vợ 6 tiếng 1 ngày, chồng than thở vì quá oải