Idol hết quần mặc, kêu gọi ae đồng dâm vào xem ủng hộ mua quần xì