Idol Bé Kẹo chia sẻ: Em sướng lắm nhưng vẫn không xuất được khí trắng