Genz live Chịch: nay Idol bị địt nhiều đau lồn phang nhau như tập dưỡng sinh :)