Em gái Public show trong thư viện sách, lồn đầy nhớt