Em bị cô đơn quá Ở nhà móc bướm. Má này bướm lắm nước vl