Da trắng bím hồng. Xin em ít nước về uống qua ngày