Con gái vùng sông nước, địt nhau lũ về trắng xóa một vùng chim bướm