Cặp VN địt tự quay nhau. Mỗi người 1 camera không bỏ sót chỗ nào