Bé Mun Em ra hết nước luôn gòi, giờ gửi trái dưa ướp nước lồn cho ai nè